NAJPOPULARNIEJSZE

Problematyka tzw. niezmaterializowanej informacji publicznej

Konrad Różowicz

Informacja może zostać zapisana na różnorodnych nośnikach, zarówno tradycyjnych (np. kartka papieru), jak i nowoczesnych (np. plik elektroniczny). Oprócz informacji utrwalonych w wyżej wskazany sposób...

Tajemnica adwokacka a kontrola podatkowa adwokata

Agnieszka Kręcisz-Sarna

Jeśli w trakcie kontroli podatkowej organ podatkowy zażąda od podatnika-adwokata przedstawienia dokumentów świadczących o jego współpracy z klientami, np. faktur, umów, ewidencji godzin, to czy...

Umowa o obsługę prawną a tajemnica adwokacka

Agnieszka Kręcisz-Sarna

Adwokat, który prowadzi obsługę prawną naszego inspektoratu nie wyraził zgody na udostępnienie wnioskującemu o informację publiczną skanu umowy dotyczącej tej obsługi. Wskazał, że informacje zawarte w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 437