NAJPOPULARNIEJSZE

Czym jest PESEL

Tomasz Ochocki

Na kanwie informacji medialnych dotyczących anomalii przy pobieraniu przez kancelarie komornicze danych osobowych z bazy PESEL, wiele osób postawiło sobie pytanie: czym tak właściwie jest numer PESEL...

Obwieszczenie decyzji a ochrona danych osobowych

Agnieszka Kręcisz-Sarna

Jedna ze stron postępowania wytknęła nam, że bezprawnie umieściliśmy jej imię i nazwisko w obwieszczeniu decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego. W celu uniknięcia takich sytuacji chcielibyśmy...

Naruszenie ochrony danych osobowych w uchwale rady gminy

Agnieszka Kręcisz-Sarna

Jednym z kryteriów rekrutacyjnych do przedszkoli, które na życzenie rodziców przyjęliśmy w projekcie uchwały rady miejskiej, jest poddanie dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronnym. Weryfikacja...

Windykacja i egzekucja

Kamila Kędzierska

Gmina podpisała umowę cywilnoprawną z osobą prowadzącą działalność gospodarczą. Czy jeżeli w wyniku np. nałożenia kar umownych zaistnieje konieczność ich wyegzekwowania, gmina może przekazać dane...

Autor projektu uchwały rady miejskiej jawny

Agnieszka Kręcisz-Sarna

„Do naszego urzędu wpłynął wniosek o udzielenie informacji publicznej poprzez wskazanie, który z pracowników jest autorem projektu i uzasadnienia projektu uchwały rady miejskiej w sprawie wyrażenia...

Żądanie udostępnienia nazwy wspólnoty mieszkaniowej

Agnieszka Kręcisz-Sarna

„Wnioskodawca zażądał w trybie dostępu do informacji publicznej podania nazwy wspólnoty mieszkaniowej będącej stroną w rozstrzygniętej przez nasz urząd sprawie dotyczącej wydania zezwolenia na...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 437