NAJPOPULARNIEJSZE

Przygotowanie ABI do nowej funkcji inspektora ochrony danych

Maciej Byczkowski

Przyjęte w kwietniu 2016 r. przez Parlament Europejski i Radę (UE) ogólne rozporządzenie 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w...

Umowa o pracę z administratorem bezpieczeństwa informacji

Kamila Kędzierska

Administrator bezpieczeństwa informacji, jeśli został powołany, jest osobą odpowiedzialną za przestrzeganie i prawidłowe funkcjonowanie w jednostce ochrony danych osobowych. Znowelizowane przepisy...

Zrozumiałość i kompatybilność stron BIP zgodna z WCAG 2.0

Michał Kotarba

We wcześniejszych artykułach dotyczących Web Content Availability Guidelines 2.0 (dalej: WCAG 2.0) w kontekście Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), omówione zostały podstawowe założenia WCAG 2.0...

Sposób udzielenia informacji

Przemysław Szustakiewicz

Artykuł szczegółowo omawia wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 28.4.2016 r. (II SAB/Ol 20/16, Legalis), który dotyczy obowiązków jakie spoczywają na organie w procesie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 437