NAJPOPULARNIEJSZE

Odmowa udzielenia informacji publicznej

Przemysław Szustakiewicz

Komentowany wyrok WSA w Szczecinie z 28.1.2016 r., II SA/Sz 1199/15, Legalis, zapadł w wyniku rozpoznania skargi osoby fizycznej na decyzję spółki, której założycielem była jednostka samorządu...

Brakowanie niejawnej dokumentacji niearchiwalnej

Marek Anzel

Dokumentacja niejawna powstająca i wpływająca do jednostek samorządów terytorialnych podlega ewidencjonowaniu i przechowywaniu w kancelariach niejawnych. Dokumentacja ta może zostać przekazana do...

Uprawnienia budowlane

Agnieszka Kręcisz-Sarna

Do urzędu wpłynął wniosek o udostępnienie kopii decyzji nadającej uprawnienia budowlane osoby pełniącej funkcję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Czy wystarczy podanie jedynie informacji...

Informacja o odbytych spotkaniach wójta

Kamila Kędzierska

Otrzymałam następujący wniosek o udostępnienie informacji publicznej: proszę o informację dotyczącą spotkań wójta gminy X z podmiotami zewnętrznymi, osobami prywatnymi z okresu od 1.1.2016 r. do...

Umowa powierzenia między bankiem a urzędem

Konrad Gałaj-Emiliańczyk

Jeżeli gmina jest obsługiwana przez bank spółdzielczy i jego pracownicy mogą podejrzeć informacje o pracownikach urzędu (imię, nazwisko, adres, numer rachunku bankowego, nazwa banku, kwota...

Pozew sądowy informacją publiczną

Agnieszka Kręcisz-Sarna

Na początku roku wpłynął do naszego urzędu pozew o ustalenie nieważności umowy sprzedaży kilku nieruchomości komunalnych. Sprawa ta wzbudza duże zainteresowanie społeczne. Kilku mieszkańców domaga się...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 437