NAJPOPULARNIEJSZE

Projekt „RODO 2018”

Tomasz Ochocki

Właściwie skompletowany zespół projektowy to jeden z zasadniczych elementów decydujących o sukcesie wdrożenia RODO. Jego członkowie wyznaczani są zazwyczaj spośród personelu organizacji. Trudność...

Akta osobowe pracownika a informacja publiczna

Agnieszka Kręcisz-Sarna

Akta osobowe są zbiorem różnorodnych danych. Te z nich, które mają charakter informacji publicznej, będą podlegały udostępnieniu, jeśli dotyczą pracowników pełniących funkcje publiczne, w zakresie...

Odmowa udzielenia informacji publicznej

Przemysław Szustakiewicz

Komentowany wyrok WSA w Szczecinie z 28.1.2016 r., II SA/Sz 1199/15, Legalis, zapadł w wyniku rozpoznania skargi osoby fizycznej na decyzję spółki, której założycielem była jednostka samorządu...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 437