NAJNOWSZE

Wniosek o informację publiczną złożony telefonicznie

Wniosek o informację publiczną złożony telefonicznie

Agnieszka Kręcisz-Sarna

"Przez telefon otrzymaliśmy zapytanie dotyczące wysokości nagród przyznanych pracownikom naszego inspektoratu w 2016 r. W inspektoracie pracuje 5 osób, więc udzieliliśmy odpowiedzi niezwłocznie i...

Ewidencja godzin nadliczbowych a informacja publiczna

Agnieszka Kręcisz-Sarna

"Mieszkaniec zwrócił się do naszego urzędu z wnioskiem o przesłanie mu na podany adres e-mail skanów ewidencji godzin nadliczbowych wszystkich pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego za 2015 rok....

Udostępnianie projektu budowlanego

Kamila Kędzierska

"Czy projekt budowlany będący załącznikiem do decyzji – pozwolenia na budowę może być udostępniany na wniosek w ramach przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej?”

Dodatki specjalne i ich udostępnianie

Kamila Kędzierska

"Wynagrodzenia zasadnicze, dodatki za wysługę lat, premie i nagrody pracowników Urzędu wymienione stanowiskowo – czy te informacje podlegają udostępnieniu, mając na względzie prywatność osoby...

Kalendarz spotkań i wyjazdów wójta od – do

Kamila Kędzierska

"Kalendarz spotkań i wyjazdów Wójta (oprócz kalendarza prywatnego Wójta) nie jest prowadzony. Jest prowadzony w Urzędzie Rejestr Delegacji pracowników Urzędu (w tym Wójta). Czy taką odpowiedzią możemy...

Wydatkowanie środków z budżetu gminy

Kamila Kędzierska

"Otrzymaliśmy pytanie: »Ile środków z budżetu Gminy zostało wydanych na kursy, w których uczestniczył Wójt, jaki był ich zakres tematyczny i w jaki sposób wykorzysta Wójt zdobytą na kursach wiedzę,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 396