NAJPOPULARNIEJSZE

Zbiór danych osobowych w orzecznictwie sądowym

Paweł Barta, Paweł Litwiński

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 10.12.2015 r.1 oddalił skargę kasacyjną wniesioną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie2 dotyczącego zagadnienia fundamentalnego dla...

Opłaty związane z dostępem do informacji publicznej

Kamila Kędzierska

Ustawodawca, regulując zasady dostępu do informacji publicznej, jednoznacznie określił (art. 7 ust. 2 ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.;...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 437