NAJNOWSZE

Tryb wnoszenia skargi na bezczynność do WSA

Kamila Kędzierska

„W jaki sposób zmiany dotyczące trybu wnoszenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego znajdą zastosowanie w sprawach z zakresu informacji publicznej?”

Ograniczenie wydawania decyzji kasatoryjnej

Kamila Kędzierska

„Czy wprowadzone nowelizacją KPA zmiany zmierzające do ograniczenia możliwości wydawania decyzji kasatoryjnych wpłyną na postępowania odwoławcze w sprawach odmowy udzielenia informacji publicznej?”

Kim jest osoba pełniąca funkcję publiczną?

Piotr Sitniewski

Celem niniejszego artykułu jest próba wyjaśnienia pojęcia „osoba pełniąca funkcję publiczną”, którego używa zarówno ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483...

Serwis danepublicze.gov.pl

Anna Gos

Koncepcja uruchomienia państwowego portalu otwartych danych zmaterializowała się w Polsce w 2014 r. w postaci serwisu danepubliczne.gov.pl. Podobne serwisy funkcjonowały już w wielu krajach...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 396