NAJNOWSZE

Ograniczenie dostępu do informacji zawartych w aktach

Jowita Sobczak

Artykuł jest glosą do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 25.5.2016 r., IV SA/Wa 3802/15, Legalis. Szczegółowo opisuje, jak powinien postąpić organ, gdy strona żąda wglądu i...

Udostępnianie numeru rachunku bankowego przedsiębiorcy

Agnieszka Kręcisz-Sarna

„Do naszego urzędu wpłynął wniosek z żądaniem przesłania skanu aktualnie wiążącej urząd umowy o świadczenie obsługi prawnej. Czy przed udostępnieniem umowy powinniśmy zanonimizować informacje o...

Udostępnianie protokołu z kontroli przedsiębiorcy

Agnieszka Kręcisz-Sarna

„J.K. zwrócił się do naszego urzędu z wnioskiem o przesłanie skanu protokołu z kontroli przeprowadzonej u przedsiębiorcy X. w 2016 r. Do protokołu załączone są dokumenty potwierdzające czynności...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 396