NAJPOPULARNIEJSZE

Usuwanie danych osobowych z dysku twardego

Kamila Kędzierska

„Komputery, które w naszym Urzędzie służyły do obsługi dowodów osobistych, były do tej pory własnością MSW. Zostały nam one obecnie przekazane na stan Urzędu z wymogiem wcześniejszego trwałego...

Łączenie funkcji ABI i ASI

Kamila Kędzierska

„Czy można łączyć funkcję ABI z ASI – w przypadku gdy Informatyk, który podlega tylko pod zarząd spółki pełniłby obie te funkcje?”

ASI zastępcą ABI

Maciej Byczkowski

„Sekretarz Urzędu Gminy Y. zwrócił się z pytaniem o możliwość wyznaczenia tej samej osoby, będącej pracownikiem urzędu gminy, do pełnienia funkcji Administratora Systemu Informatycznego oraz zastępcy...

Usuwanie danych z nośników magnetycznych

Kamila Kędzierska

„Nasz urząd planuje przekazać kilka nieużywanych stacji roboczych policji. Są to stacje robocze, na których wcześniej pracowali urzędnicy i na których przetwarzane były dane osobowe. Czy wystarczy, że...

Zarządzenie w sprawie powołania ABI

Piotr Kowalik

W każdej jednostce bardzo istotną rolę w systemie ochrony danych osobowych powinien odgrywać administrator bezpieczeństwa informacji. Podstawą jego powołania jest art. 36a ust. 1 OchrDanychU, który...

Prawo pracownika do prywatności w miejscu pracy

Agnieszka Stępień

Przedmiotem glosowanego wyroku NSA z 13.2.2014 r. (I OSK 2436/12, Legalis) jest spór, jaki powstał pomiędzy Spółką A. a jej pracownikiem, Panem D.R., w związku z niezgodnym z prawem przetwarzaniem...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 437