NAJPOPULARNIEJSZE

Rejestracja ABI

Paweł Fajgielski

Nowelizacja ustawy z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych dokonana ustawą z 7.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej zmieniła regulacje odnoszące się do administratora...

Umowa o powierzanie przetwarzania danych

Kamila Kędzierska

„Czy wierzyciel przekazujący dane dłużników alimentacyjnych do biur informacji gospodarczej zobowiązany jest do zawierania z nimi umów o powierzenie przetwarzania danych?”

Obowiązek informacyjny

Piotr Kowalik

„Czy gdy w naszym urzędzie udostępniamy dane osobowe innym podmiotom to musimy informować o tym fakcie osobę, której dane dotyczą?”

Kto jest ważniejszy dla ABI – GIODO czy administrator danych?

Kamila Kędzierska

„Wójt Gminy X. zwrócił się z pytaniem o określenie stosunków łączących osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji wobec administratora danych oraz Generalnego...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 437