NAJPOPULARNIEJSZE

Postępowania sprawdzające ABW lub SKW

Stanisław Hoc

Czy w poszerzonych postępowaniach sprawdzających ABW lub SKW mogą wykorzystywać informacje o osobie sprawdzanej uzyskane w wyniku stosowania czynności operacyjno-rozpoznawczych?”

Prawidłowości nadawania klauzuli niejawności

Stanisław Hoc

Co może zrobić odbiorca dokumentu (innego materiału) oznaczonego klauzulą tajności w sytuacji, gdy oznaczenie to budzi jego wątpliwości?” Odpowiedź Przepisy ustawy z 5.8.2010 r. o ochronie...

Opłaty za uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego

Stanisław Hoc

Czy przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego ponosi z tego tytułu opłaty?” ODPOWIEDŹ Tak. Każdy przedsiębiorca, który podejmuje decyzję o ubieganie się o...

Wniosek o numer księgi wieczystej a informacja publiczna

Kamila Kędzierska

„Otrzymaliśmy wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej numeru księgi wieczystej Domu Pomocy Społecznej znajdującego się na terenie naszej Gminy. DPS nie podlega w żadnym zakresie pod...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 437