NAJNOWSZE

Jeden czy kilku przedstawicieli administratora danych?

Agnieszka Kręcisz-Sarna

"Czy wystarczające jest powołanie jednego przedstawiciela administratora danych w Unii, czy też RODO wymaga wyznaczenia przedstawiciela w każdym z państw członkowskich UE, w którym administrator...

Treść klauzuli zgody na gruncie RODO

Barbara Matasek

Na gruncie europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. (RODO), definicja zgody zawarta jest w art. 4 ust. 11 rozporządzenia, zgodnie z którym zgoda oznacza „dobrowolne,...

Uprzednie konsultacje: cele, warunki i przebieg (zarys problemu)

Dorota Krajewska-Kekusz

Przez 20 lat funkcjonowania ustawy o ochronie danych osobowych Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych prowadził kontrolę wstępną operacji przetwarzania danych osobowych przez administratorów...

Dane statystyczne nie zawsze są publicznie dostępne

Jowita Sobczak

Wyrok WSA w Warszawie z 29.5.2017 r. (II SA/Wa 291/17, Legalis) dotyczy problematyki udostępniania danych statystycznych przetwarzanych przez organy państwowe, objętych klauzulami tajności, o których...

Umowa o obsługę prawną a tajemnica adwokacka

Agnieszka Kręcisz-Sarna

Adwokat, który prowadzi obsługę prawną naszego inspektoratu nie wyraził zgody na udostępnienie wnioskującemu o informację publiczną skanu umowy dotyczącej tej obsługi. Wskazał, że informacje zawarte w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 396