NAJNOWSZE

Deklaracja zgodności – elementy obowiązkowe

Marek Anzel

"Co powinna zawierać deklaracja zgodności potwierdzająca zakwalifikowanie danego elektronicznego systemu pomocniczego wspomagającego ochronę informacji niejawnych, jako całości, do odpowiedniego typu...

Korespondencja miejskiego rzecznika konsumentów z konsumentem

Agnieszka Kręcisz-Sarna

"Wnioskodawca zażądał udostępnienia pisma, które miejski rzecznik konsumentów przesłał do konsumenta, a które to pismo dotyczyło wnioskodawcy. Czy korespondencja rzecznika konsumentów prowadzona z...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 4/2019
Liczba tekstów: 412