NAJNOWSZE

Dokumenty pracownicze jako przedmiot informacji publicznej

Kazimierz Pawlik

Wynagrodzenie czy merytoryczne kwalifikacje konkretnych osób do piastowania funkcji w organach administracji publicznej coraz częściej stają się przedmiotem wniosków o dostęp do informacji publicznej....

Powołanie inspektora ochrony danych – schemat postępowania

Piotr Kowalik

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz...

Klauzula informacyjna dla osoby składającej skargę

Katarzyna Syska

RODO nakłada na administratora danych obowiązek szczegółowego informowania osoby, której dane dotyczą, o przetwarzaniu jej danych osobowych. Informacje takie powinny być przekazywane w zwięzłej,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 396