NAJNOWSZE

Deklaracja zgodności – elementy obowiązkowe

Marek Anzel

"Co powinna zawierać deklaracja zgodności potwierdzająca zakwalifikowanie danego elektronicznego systemu pomocniczego wspomagającego ochronę informacji niejawnych, jako całości, do odpowiedniego typu...

Korespondencja miejskiego rzecznika konsumentów z konsumentem

Agnieszka Kręcisz-Sarna

"Wnioskodawca zażądał udostępnienia pisma, które miejski rzecznik konsumentów przesłał do konsumenta, a które to pismo dotyczyło wnioskodawcy. Czy korespondencja rzecznika konsumentów prowadzona z...

Badanie uprawnienia do reprezentacji po stronie wnioskodawcy

Agnieszka Kręcisz-Sarna

"Czy i na jakim etapie rozpatrywania wniosku o udostępnienie informacji publicznej powinniśmy wzywać spółkę do usunięcia braków formalnych wniosku poprzez jego podpisanie zgodnie z zasadami...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 396