NAJPOPULARNIEJSZE

Ochrona danych osobowych w pracy kuratora sądowego

Adam Albert Lipiński

Zawodowy kurator sądowy uzyskuje dostęp do danych osobowych dozorowanych osób z różnych źródeł – z akt sprawy karnej, za pośrednictwem systemu elektronicznego „Kurator” albo „Currenda”, podczas...

Częstotliwość sprawozdań

Piotr Kowalik

Jak często ABI powinien sprawdzać w jednostce zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami o ich ochronie i przygotowywać z tych sprawdzeń sprawozdania?”

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Urszula Winkowska-Zakrzewska

Jednostka organizuje szkolenie, które prowadzi trener z zewnętrznej firmy. Na szkoleniu uczestnicy podpisują listę obecności, na której znajduje się również pole o wyrażeniu zgody na przetwarzanie...

ABI – forma prawna

Czy administratorem bezpieczeństwa informacji może być inny podmiot niż osoba fizyczna?”

OSP a ochrona danych osobowych

Czy ośrodek pomocy społecznej może uzależnić wypłatę zasiłku od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych?”

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 437