NAJPOPULARNIEJSZE

Nadmierne gromadzenie danych podczas kopiowania dowodów osobistych

Agnieszka Stępień-Trela

Glosowany wyrok koncentruje się na problematyce dotyczącej nadmiernego gromadzenia danych podczas kopiowania dowodów osobistych. Chociaż od jego wydania minęło już kilka lat, w świetle zmiany wzoru...

Wezwanie wnioskodawcy do sprecyzowania wniosku

Barbara Pietrzak

Do Wojewody wpłynął wniosek o udostępnienie kopii akt postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji z 25.3.2015 r., znak sprawy: XXXX. Czy Wojewoda może wezwać wnioskodawcę do...

Deklaracje śmieciowe – zbiorem danych?

Piotr Kowalik

Czy deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tzw. deklaracje śmieciowe), jakie wpływają do naszego urzędu gminy, stanowią zbiór danych, a jeśli tak, to czy trzeba go...

Ustawowe wymogi wobec administratora bezpieczeństwa informacji

Paweł Fajgielski

Ustawa z 7.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, która zmieniła ustawę z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych, wprowadziła do polskiego porządku prawnego m.in. wymogi...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 437