Informacja w administracji publicznej / Artykuły / Odpowiedzi na pytania

Udostępnienie informacji publicznej w stanie epidemii

Bartosz Wilk

„Do organu wpłynął wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Czy w świetle regulacji, wprowadzonych na mocy tzw. tarczy antykryzysowej, organ ma obowiązek zrealizowania tego wniosku?”

Udostępnianie informacji o wynagrodzeniach urzędników

Marcin Sarna

„Wnioskodawca, na podstawie ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429; dalej: DostInfPubU) przesyłał do urzędu wniosek o udzielenie informacji...

Podstawa przetwarzania danych przez pracowników urzędu

Marcin Sarna

„Czy radca prawny pracujący w urzędzie gminy i audytor wewnętrzny w gminie posiadającej budżet powyżej 40 mln zł powinni podpisać umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych? Czy przepisy...

Kto płaci karę nałożoną na burmistrza przez Prezesa UODO

Marcin Sarna

„Jedna z ostatnich decyzji Prezesa UODO nakłada na burmistrza karę pieniężną w określonej w ­piśmie kwocie. Czy kary pieniężne nałożone przez UODO na jednostki sektora publicznego są ­pokrywane z...

Odpowiedź na informację publiczną w formie mailowej

Marcin Sarna

„Wnioskodawca przesyła do urzędu oraz szkół i przedszkoli dużą liczbę wniosków o udostępnienie informacji publicznych w różnych tematach. Wnioski przesyła mailem, a odpowiedzi żąda na adres do...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 437