Informacja w administracji publicznej / Artykuły / Odpowiedzi na pytania

Organizacja stażu dla bezrobotnego a umowa powierzenia danych

Marcin Sarna

"Powiatowy Urząd Pracy, na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zawiera z urzędem gminy umowę o organizację stażu dla bezrobotnego, skierowanego przez...

Obowiązek informacyjny administratora danych

Marcin Sarna

"Czy Ośrodek Pomocy Społecznej, przesyłając wnioskodawcy za pomocą poczty elektronicznej informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego «500+» oraz świadczenia «Dobry start», powinien zamieszczać w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 396