Informacja w administracji publicznej / Artykuły / Odpowiedzi na pytania

Zgoda na publikację wizerunku absolwenta

Marcin Sarna

Czy zgoda na publikację na „tablo” (tablica przedstawiająca wizerunki absolwentów danej klasy) wizerunku absolwenta może zostać wyrażona na liście, na której widnieją nazwiska wszystkich absolwentów...

Przeglądy okresowe materiałów niejawnych

Marek Anzel

„Czy w świetle postanowień art. 6 ust. 4 ustawy z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych okresowym przeglądom podlegają wszystkie materiały niejawne, w tym pochodzące z innych jednostek...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2019
Liczba tekstów: 380