Informacja w administracji publicznej / Artykuły / Odpowiedzi na pytania

Przeglądy okresowe materiałów niejawnych

Marek Anzel

„Czy w świetle postanowień art. 6 ust. 4 ustawy z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych okresowym przeglądom podlegają wszystkie materiały niejawne, w tym pochodzące z innych jednostek...

Treść listy obecności pracowników po wejściu w życie RODO

Maciej Nałęcz

„Część pracowników naszej instytucji potwierdza obecność w pracy przez podpis na papierowej liście obecności. Na liście obecności nie są umieszczane żadne informacje dotyczące ewentualnych powodów...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 1/2019
Liczba tekstów: 367