Informacja w administracji publicznej / Artykuły / Odpowiedzi na pytania

Odpowiedź na informację publiczną w formie mailowej

Marcin Sarna

„Wnioskodawca przesyła do urzędu oraz szkół i przedszkoli dużą liczbę wniosków o udostępnienie informacji publicznych w różnych tematach. Wnioski przesyła mailem, a odpowiedzi żąda na adres do...

Przekazanie danych poszkodowanego brokerowi

Marcin Sarna

„Gmina zawarła umowę z brokerem ubezpieczeniowym. Urząd gminy przyjmuje zgłoszenie szkody od mieszkańca (np. dot. uszkodzenia mienia na drodze gminnej). Zgłoszenie szkody zostaje przekazane do brokera...

Konto pocztowe dla pracownika jednostki organizacyjnej

Marcin Sarna

„Urząd Gminy ma zamiar założyć konto pocztowe kierownikowi podległej jednostki organizacyjnej (np. OPS czy szkole). Urząd ma wykupioną usługę hostingową oraz zawartą z dostawcą usługi hostingowej...

Udostępnianie danych osobowych komornikowi

Marcin Sarna

„Komornik zwrócił się do urzędu gminy z wnioskiem o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców. W części dotyczącej danych osoby, której wniosek dotyczy, komornik wskazał dane osobowe dłużnika,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 4/2019
Liczba tekstów: 412