Informacja w administracji publicznej / Artykuły / Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 RODO

Arwid Mednis

Przejrzystość procesów przetwarzania danych osobowych jest jedną z podstawowych zasad rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w...

Powołanie inspektora ochrony danych – schemat postępowania

Piotr Kowalik

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz...

Klauzula informacyjna dla osoby składającej skargę

Katarzyna Syska

RODO nakłada na administratora danych obowiązek szczegółowego informowania osoby, której dane dotyczą, o przetwarzaniu jej danych osobowych. Informacje takie powinny być przekazywane w zwięzłej,...

Jeden czy kilku przedstawicieli administratora danych?

Agnieszka Kręcisz-Sarna

"Czy wystarczające jest powołanie jednego przedstawiciela administratora danych w Unii, czy też RODO wymaga wyznaczenia przedstawiciela w każdym z państw członkowskich UE, w którym administrator...

Treść klauzuli zgody na gruncie RODO

Barbara Matasek

Na gruncie europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. (RODO), definicja zgody zawarta jest w art. 4 ust. 11 rozporządzenia, zgodnie z którym zgoda oznacza „dobrowolne,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 437