Informacja w administracji publicznej / Artykuły / Ochrona danych osobowych

Klauzula rekrutacyjna dla pracowników

Agnieszka Sagan-Jeżowska

Wzór zaprezentowany w tym artykule opracowany został z myślą o jego stosowaniu wobec kandydatów do pracy w oparciu o przepisy ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze...

Organizacja stażu dla bezrobotnego a umowa powierzenia danych

Marcin Sarna

"Powiatowy Urząd Pracy, na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zawiera z urzędem gminy umowę o organizację stażu dla bezrobotnego, skierowanego przez...

Obowiązek informacyjny administratora danych

Marcin Sarna

"Czy Ośrodek Pomocy Społecznej, przesyłając wnioskodawcy za pomocą poczty elektronicznej informację o przyznaniu świadczenia wychowawczego «500+» oraz świadczenia «Dobry start», powinien zamieszczać w...

Status administratora w sektorze publicznym

Status administratora w sektorze publicznym

Monika Młotkiewicz

Prawidłowe ustalenie administratora w procesie przetwarzania danych to często duże wyzwanie. Aby mu sprostać, trzeba nie tylko dobrze rozumieć istotę definicji zawartej w art. 4 rozporządzenia...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 437