Informacja w administracji publicznej / Artykuły / Ochrona danych osobowych

Przykłady współadministrowania danymi w sektorze publicznym

Monika Młotkiewicz

W sektorze publicznym nie tylko cele, ale często też i sposoby przetwarzania danych osobowych, określone są przepisami prawa. Może się zdarzyć, że w proces realizacji takich celów zaangażowanych...

Wniosek o usunięcie danych

Agnieszka Sagan-Jeżowska

Wniosek o usunięcie danych dotyczy tzw. prawa do bycia zapomnianym, zgodnie z którym osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych...

Przekazanie danych poszkodowanego brokerowi

Marcin Sarna

„Gmina zawarła umowę z brokerem ubezpieczeniowym. Urząd gminy przyjmuje zgłoszenie szkody od mieszkańca (np. dot. uszkodzenia mienia na drodze gminnej). Zgłoszenie szkody zostaje przekazane do brokera...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 437