Informacja w administracji publicznej / Artykuły / Ochrona danych osobowych

Prawo pracownika do prywatności w miejscu pracy

Agnieszka Stępień

Przedmiotem glosowanego wyroku NSA z 13.2.2014 r. (I OSK 2436/12, Legalis) jest spór, jaki powstał pomiędzy Spółką A. a jej pracownikiem, Panem D.R., w związku z niezgodnym z prawem przetwarzaniem...

Wykorzystanie biometrii w administracji publicznej

Arwid Mednis, Karolina Gałęzowska

Celem używania technik biometrycznych w administracji publicznej oraz w obrocie gospodarczym jest możliwość automatycznego rozpoznania danej osoby, a więc weryfikacja jej tożsamości. Biometrii używa...

Monitoring pracowników – problematyka ochrony danych osobowych

Maciej Rogalski

W praktyce często występuje problem prawnej możliwości stosowania przez pracodawcę szeroko rozumianego monitoringu pracowników, w szczególności przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, przykładowo...

Rejestracja ABI

Paweł Fajgielski

Nowelizacja ustawy z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych dokonana ustawą z 7.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej zmieniła regulacje odnoszące się do administratora...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 437