Informacja w administracji publicznej / Artykuły / Ochrona danych osobowych

Zbiór danych osobowych w orzecznictwie sądowym

Paweł Barta, Paweł Litwiński

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 10.12.2015 r.1 oddalił skargę kasacyjną wniesioną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie2 dotyczącego zagadnienia fundamentalnego dla...

Zasady tworzenia zbiorów danych osobowych

Piotr Kowalik

Dane osobowe, które trafiają do jednostki sektora publicznego, mogą być przetwarzane w zbiorach danych lub poza takimi zbiorami. W każdej z tych sytuacji do danych znajdą zastosowanie przepisy ustawy...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 437