Informacja w administracji publicznej / Artykuły / Ochrona danych osobowych

Wniosek o usunięcie danych

Agnieszka Sagan-Jeżowska

Wniosek o usunięcie danych dotyczy tzw. prawa do bycia zapomnianym, zgodnie z którym osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych...

Przekazanie danych poszkodowanego brokerowi

Marcin Sarna

„Gmina zawarła umowę z brokerem ubezpieczeniowym. Urząd gminy przyjmuje zgłoszenie szkody od mieszkańca (np. dot. uszkodzenia mienia na drodze gminnej). Zgłoszenie szkody zostaje przekazane do brokera...

Konto pocztowe dla pracownika jednostki organizacyjnej

Marcin Sarna

„Urząd Gminy ma zamiar założyć konto pocztowe kierownikowi podległej jednostki organizacyjnej (np. OPS czy szkole). Urząd ma wykupioną usługę hostingową oraz zawartą z dostawcą usługi hostingowej...

Udostępnianie danych osobowych komornikowi

Marcin Sarna

„Komornik zwrócił się do urzędu gminy z wnioskiem o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców. W części dotyczącej danych osoby, której wniosek dotyczy, komornik wskazał dane osobowe dłużnika,...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 4/2019
Liczba tekstów: 412