Informacja w administracji publicznej / Artykuły / Dostęp do informacji publicznej

Kim jest osoba pełniąca funkcję publiczną?

Piotr Sitniewski

Celem niniejszego artykułu jest próba wyjaśnienia pojęcia „osoba pełniąca funkcję publiczną”, którego używa zarówno ustawa z 2.4.1997 r. – Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz. 483...

Serwis danepublicze.gov.pl

Anna Gos

Koncepcja uruchomienia państwowego portalu otwartych danych zmaterializowała się w Polsce w 2014 r. w postaci serwisu danepubliczne.gov.pl. Podobne serwisy funkcjonowały już w wielu krajach...

Zróżnicowanie informacji prostej i informacji przetworzonej

Przemysław Szustakiewicz

Komentowany wyrok NSA z 25.11.2016 r. (I OSK 1513/15, Le­galis) dotyczy praktycznego problemu związanego ze zróżnicowaniem informacji prostej i informacji przetworzonej. Pierwszy rodzaj informacji...

Opłaty za ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Rafał Trzeciakowski

Zgodnie z art. 16 ustawy z 25.2.2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 352; dalej: InfSekPublU) informacje sektora publicznego udostępnia się lub...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 4/2019
Liczba tekstów: 412