Informacja w administracji publicznej / Artykuły / Dostęp do informacji publicznej

Sposób udzielenia informacji

Przemysław Szustakiewicz

Artykuł szczegółowo omawia wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 28.4.2016 r. (II SAB/Ol 20/16, Legalis), który dotyczy obowiązków jakie spoczywają na organie w procesie...

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Barbara Pietrzak

Artykuł przedstawia wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, który ułatwi zarówno podmiotom zobowiązanym, jak i wnioskodawcom udostępnienie informacji celem ponownego...

Zrozumiałość i kompatybilność stron BIP zgodna z WCAG 2.0

Michał Kotarba

We wcześniejszych artykułach dotyczących Web Content Availability Guidelines 2.0 (dalej: WCAG 2.0) w kontekście Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), omówione zostały podstawowe założenia WCAG 2.0...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 437