Informacja w administracji publicznej / Artykuły / Dostęp do informacji publicznej

Zrozumiałość i kompatybilność stron BIP zgodna z WCAG 2.0

Michał Kotarba

We wcześniejszych artykułach dotyczących Web Content Availability Guidelines 2.0 (dalej: WCAG 2.0) w kontekście Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), omówione zostały podstawowe założenia WCAG 2.0...

Brakowanie niejawnej dokumentacji niearchiwalnej

Marek Anzel

Dokumentacja niejawna powstająca i wpływająca do jednostek samorządów terytorialnych podlega ewidencjonowaniu i przechowywaniu w kancelariach niejawnych. Dokumentacja ta może zostać przekazana do...

Odmowa udzielenia informacji publicznej

Przemysław Szustakiewicz

Komentowany wyrok WSA w Szczecinie z 28.1.2016 r., II SA/Sz 1199/15, Legalis, zapadł w wyniku rozpoznania skargi osoby fizycznej na decyzję spółki, której założycielem była jednostka samorządu...

Funkcjonalność serwisu, czyli druga zasada WCAG 2.0 w praktyce

Michał Kotarba

We wcześniejszych artykułach dotyczących Web Content ­Availability Guidelines 2.0 (dalej jako WCAG 2.0) w kontekście Biuletynu Informacji Publicznej omówione zostały podstawowe założenia WCAG 2.0 oraz...

Akta osobowe pracownika a informacja publiczna

Agnieszka Kręcisz-Sarna

Akta osobowe są zbiorem różnorodnych danych. Te z nich, które mają charakter informacji publicznej, będą podlegały udostępnieniu, jeśli dotyczą pracowników pełniących funkcje publiczne, w zakresie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 4/2019
Liczba tekstów: 412