Informacja w administracji publicznej / Artykuły / Dostęp do informacji publicznej

Informacja prosta a informacja przetworzona

Informacja prosta a informacja przetworzona

Katarzyna Wróblewska

Konstytucyjnie zagwarantowane prawo do informacji publicznej obejmuje zarówno uprawnienie do uzyskania informacji prostej, jak i informacji przetworzonej. Prawo do uzyskania informacji przetworzonej...

Sposób udzielenia informacji

Przemysław Szustakiewicz

Artykuł szczegółowo omawia wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 28.4.2016 r. (II SAB/Ol 20/16, Legalis), który dotyczy obowiązków jakie spoczywają na organie w procesie...

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Barbara Pietrzak

Artykuł przedstawia wzór wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, który ułatwi zarówno podmiotom zobowiązanym, jak i wnioskodawcom udostępnienie informacji celem ponownego...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 4/2019
Liczba tekstów: 412