Znaczenie i wpływ RODO na udzielanie zamówień publicznych (wybrane zagadnienia wstępne)

A A A
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 396