Zgoda pracownika jako podstawa przetwarzania danych biometrycznych w RODO i w projekcie Przepisów wprowadzających ustawę o ochronie danych osobowych

A A A
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 437