Wzór zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa nieudostępnienia informacji publicznej

A A A
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2019
Liczba tekstów: 380