Wpływ dyrektywy 2016/943 na udzielanie zamówień publicznych − problematyka weryfikacji zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa oraz odrzucenia oferty naruszającej tę tajemnicę

A A A
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 437