Uruchomienie systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych międzynarodowych o klauzuli „Restricted” (zastrzeżone) – schemat postępowania

A A A
alt text
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 1/2019
Liczba tekstów: 367