Uruchomienie systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych międzynarodowych o klauzuli „Restricted” (zastrzeżone) – schemat postępowania

A A A
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 437