Sprawozdanie ze sprawdzenia zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami o ich ochronie

Piotr Kowalik
Radca prawny, specjalizujący się w problematyce ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej i obrotu informacjami prawnie chronionymi. Zastępca ABI w dużej JST.
A A A
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 437