Różnice w nadawaniu uprawnień do dostępu do informacji niejawnych przetwarzanych w jednostkach samorządu terytorialnego – schemat postępowania

A A A
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 396