Różnice w nadawaniu uprawnień do dostępu do informacji niejawnych przetwarzanych w jednostkach samorządu terytorialnego – schemat postępowania

A A A
alt text
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 1/2019
Liczba tekstów: 367