Różnice w nadawaniu uprawnień do dostępu do informacji niejawnych przetwarzanych w jednostkach samorządu terytorialnego – schemat postępowania

Marek Anzel
Pełnomocnik ochrony, Ekspert KSOIN ds. ochrony informacji niejawnych i Bezpieczeństwa TI
Moduł: prawo karne
A A A
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 437