Regulamin udzielania zamówień publicznych objętych klauzulą „tajne” lub „ściśle tajne” w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych, wyłączonych spod przepisów Prawa zamówień publicznych

A A A
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 437