Powierzenie osobie – pełniącej funkcję sołtysa – obowiązku doręczania pism

A A A
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 396