Powierzenie osobie – pełniącej funkcję sołtysa – obowiązku doręczania pism

A A A
alt text
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 1/2019
Liczba tekstów: 367