Poczta elektroniczna jako najsłabsze ogniwo bezpieczeństwa w firmie

Aneta Trojanowska
Specjalista z dziedziny cyberbezpieczenstwa z wieloletnim doświadczenie popartym praktyką, najpierw w służbie w Policji w pionie kryminalnym i do walki z cyberprzestępczością, a następnie na rzecz resortu obrony narodowej w zakresie cyberbezpieczeństwa. Prelegent konferencji poświęconych zagadnieniom bezpieczeństwa teleinformatycznego i autor publikacji w tym przedmiocie.
A A A
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 437