Oświadczenie pracownika o wykorzystaniu jego zdjęcia do celów służbowych

- wzór dokumentu

A A A
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 437