Oświadczenie pracownika o wykorzystaniu jego zdjęcia do celów służbowych

- wzór dokumentu

A A A
alt text
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 1/2019
Liczba tekstów: 367