Obowiązek zaewidencjonowania nowo tworzonego zbioru danych osobowych – schemat postępowania

A A A
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 437