Materialny zakres zastosowania rozporządzenia ogólnego o ochronie danych w sektorze publicznym. Uwagi de lege lata i de lege ferenda

A A A
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 437