Dostęp kierownika do informacji o klauzuli „zastrzeżone”

Odpowiedzi na pytania

A A A
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 437