Dostęp do oświadczeń majątkowych osób, których oświadczenia majątkowe są jawne i podlegają opublikowaniu w BIP

A A A
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 437