Domyślna ochrona danych i ochrona danych w fazie projektowania w świetle wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych w sprawie realizacji obowiązków z art. 25 RODO

A A A
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 437