Czy Inspektor Ochrony Danych Osobowych jest osobą pełniącą funkcje publiczne w rozumieniu prawa do informacji?

A A A
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 437