Adres poczty elektronicznej i numer telefonu jako specyficzny rodzaj danych osobowych

A A A
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 437