Informacja w administracji publicznej / Aktualności / Orzeczenia

Skuteczne złożenie wniosku

Piotr Sitniewski

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z 10.5.2016 r., II SAB/Kr 147/15 stwierdził m.in. że za skuteczne złożenie wniosku nie może być uznane jedynie jego wysłanie/nadanie (za...

Nie wolno publikować numerów PESEL dzieci

Łukasz Majchrzyk

Publikowanie numerów PESEL dzieci przyjętych do przedszkola jest naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wezwał dyrekcję przedszkola do...

Dokumenty z zaczernieniami tylko pozornie udostępnione

Kamila Kędzierska, Łukasz Majchrzyk

Organ administracji publicznej musi albo udostępnić żądane informacje, albo wydać decyzję o odmowie ich udostępnienia. Przy zaczernieniu części danych nie można mówić o udostępnieniu informacji – tak...

Poborca podatkowy musi być znany z imienia i nazwiska

Łukasz Majchrzyk (oprac.)

Nie wystarczy, że gmina wskaże podmiot, który wybierze sobie inkasentów. Osoby pełniące funkcję poborców podatkowych muszą zostać wskazane z imienia i nazwiska w uchwale rady gminy. Tak orzekł WSA w...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 3/2019
Liczba tekstów: 396