Informacja w administracji publicznej / Aktualności

Nie wolno publikować numerów PESEL dzieci

Łukasz Majchrzyk

Publikowanie numerów PESEL dzieci przyjętych do przedszkola jest naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wezwał dyrekcję przedszkola do...

Dokumenty z zaczernieniami tylko pozornie udostępnione

Kamila Kędzierska, Łukasz Majchrzyk

Organ administracji publicznej musi albo udostępnić żądane informacje, albo wydać decyzję o odmowie ich udostępnienia. Przy zaczernieniu części danych nie można mówić o udostępnieniu informacji – tak...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Informacja w administracji publicznej
Aktualny numer: 2/2020
Liczba tekstów: 437