Konferencja o wykonywaniu funkcji inspektora ochrony danych

A A A

Przedstawieniu roli i zadań inspektora ochrony danych, którego wyznaczenie – w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – w wielu przypadkach stanie się obowiązkowe, poświęcona była konferencja organizowana 14.2.2017 r. przez General­nego Inspektora Danych Osobowych (GIODO) oraz Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (INP PAN).

 

Wraz z rozpoczęciem stosowania, od 25.5.2018 r., przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, obowiązki i odpowiedzialność administratorów danych znacznie się zwiększą, za zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. Tym zaś, którzy nie będą respektowali nowych zasad ochrony danych, grozić będą wysokie kary finansowe. Stąd też sprostanie nowym wymogom, m.in. dzięki wsparciu kompetentnego inspektora ochrony danych, mającego zarówno bogatą wiedzę teoretyczną, jak i konkretne umiejętności praktyczne, nabiera coraz większego znaczenia.

Podczas trzech sesji tematycznych zarówno eksperci z Biura GIODO, przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji, które ze strony rządu odpowiada za przygotowanie Polski do stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, jak i osoby reprezentujące uczelnie i organizacje pozarządowe specjalizujące się w tematyce prawa do prywatności i ochrony danych osobowych omówili m.in. takie kwestie, jak:

1) podstawy prawne wykonywania funkcji inspektora ochrony danych, w tym znaczenie Wytycznych Grupy Roboczej Art. 29,

2) zakładany kształt polskich przepisów o ochronie danych osobowych w odniesieniu do wykonywania funkcji inspektora ochrony danych,

3) możliwe warianty wykonywania funkcji inspektora – pracownik administratora danych, outsourcing, jeden inspektor dla wielu podmiotów, zespół inspektorów,

4) sposób weryfikacji wymaganego poziomu wiedzy fachowej oraz umiejętności,

5) pozycja inspektora ochrony danych w jednostce organizacyjnej.

Obrady zakończył panel dyskusyjny, którego uczestnicy debatować będą o tym, jak obecni administratorzy bezpieczeństwa informacji (ABI) mogą przygotowywać się do wykonywania funkcji inspektora ochrony danych – na ile możliwe będzie wykorzystanie ich dotychczasowych doświadczeń, jakie działania dostosowawcze można podjąć, jak powinien wyglądać harmonogram przygotowań.

Konferencja była jednym z wydarzeń organizowanych w związku z obchodami XI Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Święto to ustanowiono na 28 stycznia dla upamiętnienia rocznicy otwarcia do podpisu najstarszego aktu prawnego o zasięgu międzynarodowym, kompleksowo regulującego zagadnienia związane z ochroną danych osobowych, tj. Konwencji 108 Rady Europy z 28.1.1981 r. w sprawie ochrony osób w zakresie zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych. W ten sposób Komitet Ministrów Rady Europy postanowił zwrócić uwagę na problem ochrony danych osobowych, w tym na prawa, które przy przetwarzaniu danych osobowych przysługują każdemu z nas, żeby Dzień miał wymiar symboliczny, w całej Europie obchodzony jest jednocześnie. Z tej okazji organizowane są różnorodne imprezy umożliwiające zarówno edukowanie, jak i informowanie obywateli w zakresie ich praw i obowiązków oraz zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

W 2017 r. hasłem przewodnim polskich obchodów jest „Ochrona danych osobowych w dobie przemian”. Wybór tego tematu nie jest przypadkowy. Rok 2017, w którym mija 20 lat od uchwalenia ustawy o ochronie danych osobowych – na mocy zarządzenia dr Edyty Bielak-Jomaa, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – ustanowiony bowiem został Rokiem Jubileuszu 20-lecia prawa do ochrony danych osobowych w Polsce. Będzie to zatem rok podsumowań dotychczasowych doświadczeń i dorobku w sferze ochrony danych osobowych, a jednocześnie rok intensywnych przygotowań naszego kraju do rozpoczęcia stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Stąd wszystkie wydarzenia organizowane w związku z obchodami nawiązywać będą do czekających nas zmian. Konferencja organizowana przez GIODO i INP PAN 14.2.2017 r. poświęcona zaś była im w całości.

Redakcja

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Konferencja o wykonywaniu funkcji inspektora ochrony danych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny