Konferencja naukowo-szkoleniowa „Ochrona danych osobowych oraz wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych w świetle RODO w Państwowej Straży Pożarnej”

A A A

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 4.5.2016 r. opublikowano teksty nowego rozporządzenia i dyrektywy o ochronie danych osobowych. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119, str. 1; dalej: RODO) to dokument zastępujący liczące 20 lat regulacje i zasady w obszarze ochrony danych osobowych.

 

Nowe akty prawne to jedne z bardziej wyczekiwanych dokumentów europejskiego prawa gospodarczego, nad którymi prace trwały ponad cztery lata. Intencją i głównym celem regulacji jest zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi, przy jednoczesnym wprowadzeniu zasad, zgodnie z którymi przetwarzanie danych osobowych będzie jednakowe dla krajów Unii Europejskiej. RODO znajdzie bezpośrednie zastosowanie od 25.5.2018 r., natomiast na implementację dyrektywy i wydanie odpowiednich ustaw krajowych państwa członkowskie mają czas do 6.5.2018 r.

Jak podkreślają znawcy tematyki, regulacje wprowadzą rewolucję w podejściu do ochrony danych osobowych, wymagając od podmiotów i firm rozliczeń oraz realnego, a nie formalnego zaangażowania się w ochronę danych osobowych.

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Ochrona danych osobowych oraz wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych w świetle RODO w Państwowej Straży Pożarnej”, która odbyła się 11–12 kwietnia br. w ­CNBOP-PIB, w Józefowie, jest odpowiedzią na faktyczne zapotrzebowanie w zakresie informacji związanych ze zmianami w prawie i jednoczesnym preludium w kierunku przygotowania Państwowej Straży Pożarnej do wdrożenia nowych przepisów. Jej organizatorzy to ­GIODO, KG PSP, SGSP, CNBOP-PIB.

Jej istotnym punktem było podpisanie porozumienia o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych. Sygnatariuszami dokumentu byli Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych dr Edyta Bielak-Jomaa, Komendant Główny PSP nadbryg. Leszek Suski, Rektor Komendant SGSP st. bryg. dr hab. inż. Paweł Kępka oraz Dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowy Instytut Badawczy bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski. Porozumienie przewiduje współpracę instytucji w kilku obszarach, m.in. naukowo-badawczym, edukacyjnym i szkoleniowym, a także promocyjnym i wydawniczym.

– „Podpisane porozumienie będzie gwarantować wspólne, jednolite działania Państwowej Straży Pożarnej i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych we wdrażaniu nowych zasad w ochronie danych osobowych” – podkreślił nadbryg. Leszek Suski.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem środowiska pożarniczego. Przybyli na nią strażacy z całego kraju, a także przedstawiciele świata nauki. Liczną grupą byli komendanci wojewódzcy PSP i komendanci szkół PSP, dyrektorzy biur w KGPSP, administratorzy bezpieczeństwa informacji w PSP, w których obowiązki zawodowe wpisuje się tematyka ochrony danych osobowych, naczelnicy wydziałów informatyki w komendach, na których spoczywa obowiązek ochrony danych z perspektywy rozwiązań IT.

Do zainteresowania konferencją przyczynił się z pewnością bogaty program przedsięwzięcia. Był wśród nich m.in. interesujący wykład prof. dr hab. Ireny Lipowicz, niegdyś rzecznika praw obywatelskich, o aksjologii ochrony danych osobowych w Polsce. Dr Maciej Kawecki, Doroadca Gabinetu Politycznego Ministra w Ministerstwie Cyfryzacji przedstawił zagadnienie projektowania polskich przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie inspektorów ochrony danych. Wystąpienie Moniki Krasińskiej, Dyrektor Departamentu Orzecznictwa, Legislacji i Skarg GIODO zapoznało słuchaczy z prawnymi aspektami zagadnienia, a Bogusławy Pilc, Dyrektor Departamentu Inspekcji GIODO – z aspektami odpowiedzialności administratora danych osobowych. Interesujący był wykład na temat wykorzystania dronów w aspekcie ochrony danych osobowych czy prelekcja o zasadach ochrony informacji, które przetwarzamy zawodowo. Z samymi zmianami w świetle RODO zapoznał słuchaczy dr Grzegorz Sibiga z Instytutu Nauk Prawnych PAN.

Drugiego dnia spotkania miały miejsce sesje panelowe poświęcone tematyce ochrony danych osobowych i sprawom obronnym.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Konferencja naukowo-szkoleniowa „Ochrona danych osobowych oraz wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych w świetle RODO w Państwowej Straży Pożarnej”
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny