II ogólnopolska konferencja „Aktualne problemy dostępu do informacji publicznej”

A A A

W dniu 20.6.2017 r. w Warszawie odbyła się druga edycja ogólnopolskiej konferencji „Aktualne problemy dostępu do informacji publicznej”, zorganizowana przez Wydawnictwo C.H.Beck w ścisłej współpracy z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

 

Spotkanie, będące unikatowym połączeniem wykładów wybitnych znawców problematyki dostępu do informacji publicznej z warsztatami prowadzonymi przez praktyków, specjalizujących się w administracji samorządowej, koncentrowało się przede wszystkim na nowych wyzwaniach w zakresie udostępniania informacji publicznej, w tym związanych z wejściem w życie nowych przepisów o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Przedmiotem rozmów była m.in. ochrona prywatności i praw własności intelektualnej w ramach udostępniania informacji publicznej, prawidłowa i praktyczna interpretacja pojęcia informacji przetworzonej, a także wzajemna relacja ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ww. przepisów o ponownym wykorzystywaniu informacji.

W ciągu ostatniego roku nastąpiły znaczące zmiany w przepisach – zarówno polskich, jak i europejskich – które w praktyczny sposób wpływają na zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Zakończyły się prace nad tzw. ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych oraz nad ustawą o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych wpłynie na sposób praktycznej realizacji ograniczeń w dostępie do informacji publicznej ze względu na prywatność osób fizycznych. Z kolei nowe regulacje zawarte w ustawie o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, które weszły w życie 16.6.2016 r., wprowadzają do polskiego porządku prawnego nowe definicje – „informacja sektora publicznego”, a także nowe instytucje – np. dostęp w czasie rzeczywistym do systemów teleinformatycznych. Zaproszeni goście zaprezentowali szczegółowo nowe przepisy i omówili problematyczne aspekty ich stosowania, szczególnie w kontekście różnic występujących pomiędzy procedurą udostępniania informacji, a jej ponownego wykorzystywania.

Podstawowym celem konferencji było zaprezentowanie najbardziej aktualnych zagadnień związanych z udostępnianiem informacji publicznej, a także – czy może nawet przede wszystkim – umożliwienie bezpośredniego spotkania z wybitnymi specjalistami, celem wymiany informacji, doświadczeń, a także uzyskania praktycznej pomocy w rozwiązywaniu napotykanych problemów.

Dziękując wszystkim uczestnikom za czynny udział w poszczególnych wykładach i dyskusjach, zapraszam oczywiście do wzięcia udziału w przyszłorocznej edycji konferencji.

W konferencji udział wzięli: dr hab. Małgorzata Jaśkowska, dr Grzegorz Sibiga, dr hab. Przemysław Szustakiewicz, r. pr. Kamila Kędzierska, Agata Miazga, Maja Chmura, adw. Xawery Konarski, Tomasz Żurek.

Kamila Kędzierska,
Radca prawny. Redaktor naczelny czasopisma „Informacja w Administracji Publicznej”

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
II ogólnopolska konferencja „Aktualne problemy dostępu do informacji publicznej”
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny